واحد تولید بنر پلاس بدلیل کاهش کیفیت آخرین سری تولیدات منتهی به ابتدای آذرماه طی فراخوانی نسبت به مرجوعی یا عودت مبلغ مابه تفاوت اعلام آمادگی نمود.

بدین منظور لطفا با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

⁦فراخوان جهت مرجوعی یا عودت مبلغ مابه تفاوت بدلیل کاهش کیفیت در آخرین سری تولیدات بنر پلاس منتهی به ابتدای آذرماه
۵ (۱۰۰%) ۱ vote